læs de seneste nyheder om aab

Kickstart af Bold Med Hjertet – AaB Kvinder går nye veje!

3. august 2023

Kickstart af Bold Med Hjertet – AaB Kvinder går nye veje!

3. august 2023

Onsdag afholdte AaB et kickstart arrangement for flere af klubbens interessenter. Målet er at skabe bedre rammer for elitefodbolden for kvinder i Aalborg

Onsdag aften var en helt særlig aften for AaB Kvinder, da vi kickstartede vores nye koncept Bold Med Hjertet. Over 60 engagerede deltagere var samlet, heriblandt erhvervskvinder, borgmesteren, repræsentanter fra AaB’s bestyrelse, byrådsmedlemmer, stab og vores dygtige elitespillere.

Her blev der åbnet op for spændende diskussioner om fremtiden, alternative sponsorater, eksponering, events og udviklingen af kvindefodbolden i Aalborg. Derudover var det en kærkommen mulighed for spillerne og staben at møde de mange erhvervsfolk, der ønsker at kickstarte den nye retning for AaB Kvinde Elitefodbold.

Under arrangementet var der taler fra prominente gæster, herunder Aalborgs borgmester Lasse Frimand Jensen, forperson for ErhvervsKvinder Aalborg Karen Melchior Jensen samt velkomsttale fra sportschef Morten Fals. Derudover havde vi spændende oplæg fra kampagneleder Thomas Thomsen og Morten Fals selv.

Under oplæggene blev der præsenteret organisationen bag vores hold, en omfattende status på projektets aktuelle udvikling og ikke mindst muligheden for at diskutere de fremadrettede tiltag. Det var en berigende og meningsfuld diskussion, der skabte et rum for ideer og visioner for tiltaget Bold Med Hjertet.

Vi skal tænke anerledes

“Tillykke med oprykningen – gå ned i løn”

Sådan lød et af budskaberne fra Morten Fals under hans oplæg. For selvom AaB lykkedes med at rykke op, har det været nødvendigt at skære i budgettet for at gøre projektet bæredygtigt og sikre en sund økonomisk udvikling. Derfor har man også måtte tænke i alternative løsninger for at få spillernes hverdag til at kunne løbe rundt.

Det er blandt andet blevet løst ved at kunne tilbyde jobs fra gode samarbejdspartnere. Hjælp fra vores netværk til at finde boliger og gode træningsfaciliteter rundt i Aalborg til spillerne. Derfor skal der også lyde et stort tak til alle, som får tingene til at lykkes på kort tid.

Målet er at skabe bedre betingelser for vores elitekvinder – og det er derfor projektet Bold Med Hjertet er sat i verden.

Organisationen på plads

På rekordtid er der blevet samlet en organisation af folk, der vil AaB’s kvinder det bedste. Ambitionerne for holdet er store og der blev på mødet udtrykt stort engagement – alle vil hjælpe. Kendskabsgraden blandt spillerne generelt i kvindeligaen er lav, og det skal der laves om på. Det var blandt de ting, der blev italesat på mødet:

“Arrangementet går ud på er at få italesat hvordan får vi det her løftet. Hvordan bliver vi eksponeret? Hvordan får vi grebet det anderledes an, end man måske går i andre sportsgrene eller ved herrerne? Og det får vi en god debat ud af”, udtaler sportschef Morten Fals.

Til kickstart arrangementet blev mange ideer drøftet og diskuteret, for alle er enige om at kendskabsgraden til klubbens kvindeafdeling og spillerne skal løftes.

Læs også: Pressemeddelelse

Interview: Hvad er visionen?

Per Rishøj, fra Rishøjs Corner, var også til stede og havde mulighed for at interviewe vores Sportschef, Morten Fals, der delte ud af sine visioner for fremtiden. I interviewet nedenfor kan du høre de udvidede perspektiver for arrangementet og konceptet på sigt.

Per Rishøj interviewer Morten Fals om Bold Med Hjertet